Samenwerkingen

Om onze patiënten nog beter te begeleiden, werken we intensief samen met andere ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenverenigingen.

Ziekenhuisgroeperingen:

  • ZiekenhuisNetwerk Kempen: In 2016 ondertekenden 4 ziekenhuizen in de Kempen een overeenkomst tot samenwerking in het ZiekenhuisNetwerk Kempen. Het netwerk werd in 2020 als één van de eerste netwerken officieel erkend door de Vlaamse overheid. Volgende stap is het uittekenen van een zorgstrategisch plan voor onze regio. De ziekenhuizen zullen in de toekomst de krachten bundelen en de zorg op elkaar afstemmen, zodat hun patiënten kunnen genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis.

  • Iridium kankernetwerk: De dienst Radiotherapie van Ziekenhuis Geel maakt deel uit van het Iridium kankernetwerk. Daarin bundelen verschillende ziekenhuizen uit de regio Groot-Antwerpen en Waasland hun medische expertise. Zo krijgen de patiënten de allerbeste zorg: van diagnose, over behandeling, tot nazorg.

  • Borstkliniek Zuiderkempen: In de Borstkliniek kunnen patiënten met borstaandoeningen en hun familie terecht voor de diagnosestelling, de behandeling, psychosociale begeleiding en informatie. Het is een samenwerking tussen het Ziekenhuis Geel en het H.H. Mol.

  • Taxandria samenaankoopplatform: Samen met de ziekenhuizen AZ Turnhout, AZ Herentals, H.H. Mol en AZ Rivierenland maakt Ziekenhuis Geel deel uit van het Taxandria samenaankoopplatform. Binnen Taxandria streven we er continu naar om het zorgaanbod en de zorgbehoeften van de Kempense regio optimaal op elkaar af te stemmen.

  • Collectieve Autodialyse (CAD): Om dialysepatiënten uit de Zuiderkempen dicht bij huis te behandelen, werden twee Centra voor Collectieve Autodialyse opgericht: één in het H.H. Mol (2004) en één in het Ziekenhuis Geel (eind 2015). Voorheen moesten deze patiënten drie keer per week gedurende enkele uren voor dialyse naar Turnhout. Het moedercentrum dialyse is in AZ Turnhout.

Overlegplatformen zorgverleners:

  • Permanent Overlegplatform huisartsen (POP)

  • Overlegplatform (semestrieel) tussen het ziekenhuis en de regionale thuisverpleging

Samenwerkingsplatformen:

  • Project 'Actueel medicatieschema' met VHKZ en de thuisapothekers regio Geel-Meerhout-Laakdal

  • COZO: Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces. Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en met zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënt.

Patiëntenverenigingen: