Over Ziekenhuis Geel

Directie - Overige beleidsorganen

 

Ziekenhuis Geel is een regionaal ziekenhuis dat een waaier van diensten aanbiedt. Het ziekenhuis telt bijna 400 bedden en is jaarlijks goed voor 170.000 raadplegingen, 48.000 opnames (inclusief dagopnames), 14.500 operatie-ingrepen, 390.000 technische onderzoeken, 3 miljoen laboanalyses en 27.000 patiënten op spoed.

Het ziekenhuis huisvest ook het bekende Revalidatiecentrum Geel, één van de grootste en best uitgeruste revalidatiecentra van het land.

Ziekenhuis Geel wil toonaangevend blijven in de regio Kempen door goede samenwerking binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen met H. Hartziekenhuis Mol, AZ Herentals en AZ Turnhout.

Visie en missie

Als regionaal ziekenhuis willen we kwaliteitsvolle, betaalbare, menselijke en doelmatige zorg bieden op maat van elke patiënt die naar ons ziekenhuis komt.

We doen dit niet alleen, we doen dit samen met alle medewerkers van ons ziekenhuis, partner-ziekenhuizen en andere zorgactoren in 0de, 1ste, 2de en 3de lijn. Onze rol gaat verder dan een reactieve dienstverlening, we willen ook proactief bijdragen aan de gezondheid van onze regio en als dusdanig actief zijn in onze gemeenschap. We doen dit op basis van het zeer algemene en brede begrip van duurzaamheid: menselijk, financieel, ecologisch,…

Strategische doelen

De strategische doelen of pijlers van Ziekenhuis Geel zijn de volgende:

  • Kwaliteitsgericht: we willen kwaliteit en service bieden aan onze klant/patiënt.
  • Mensgericht: we willen loyaal zijn aan mensen (medewerkers, patiënten, artsen, verwijzers,…) en willen dat er rekening wordt gehouden met de menselijke impact.
  • Resultaatsgericht: we wensen een efficiënte en doelmatige werking te realiseren. Een doelmatig en duurzaam gebruik van middelen is cruciaal om te blijven bestaan.
  • Omgevingsgericht: we werken niet op een eiland maar uitgebalanceerd met vele partners in functie van de regionale gezondheidsbehoeftes.

Waarden

De waarden van Ziekenhuis Geel zijn de volgende:

  • Vol passie & authentiek: wat wij doen is wie we zijn (wij werken niet in het ziekenhuis, wij zijn het ziekenhuis)
  • Innovatief:  wij werken vandaag aan de toekomst, wij durven vernieuwen
  • Empathisch: ieder individu is anders, zo benaderen we ook iedere patiënt/klant/collega
  • Open samenwerkend: respect voor - en van - elkaar, ook als we een andere visie hebben; we  zoeken de dialoog maar benoemen knelpunten en leren van elkaar