Leveranciers

Leveringen

Leveranciers kunnen rechtstreeks leveren aan een aparte ingang voor het magazijn. Deze toegang is enkel mogelijk via Laar 44-46. Zo bereik je de achterzijde van het ziekenhuis. De ingang van het magazijn bevindt zich duidelijk zichtbaar na een 80-tal meter.

Adres:
J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel (leveringen via Laar 44-46, 2440 Geel)
btw- nummer:
BE0844179716
Telefoonnummer magazijn:
014 57 72 23
Openingsuren magazijn
van 8 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 16 uur. 

 

Leveringen buiten openingsuren en nachtleveringen:

Enkel mogelijk mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van:

Voor deze leveringen is er een Collibreebox van Mobile locker voorzien:

Hier vind je de locatie.

Pakketten aanbieden op naam van Centraal Magazijn.

Het leveringsbewijs kan men inscannen .

 

Het pakket past niet in de pakjesautomaat of de automaat is vol?

In deze uitzonderlijke gevallen kan men zich wenden tot de dienst Spoedgevallen.

De goederen mogen NIET zonder aanmelding achtergelaten worden op de dienst Spoedgevallen.

Zonder geldig afgetekend leveringsbewijs beschouwen wij de goederen als niet geleverd.

 

Download hier de veiligheidsvoorschriften voor leveranciers, contractanten en uitvoerders en het gedragskader van Ziekenhuis Geel.

 

Facturen

Heb je een vraag over de verwerking of betaling van jouw factuur, dan kan je contact nemen met de leveranciersboekhouding op het nr. 014 57 75 48 of per mail via leveranciersboekhouding@ziekenhuisgeel.be .

 

Samenaankoopplatform Taxandria

Samen met de ziekenhuizen AZ Turnhout, AZ Herentals, H.H. Mol en AZ Rivierenland maakt Ziekenhuis Geel deel uit van het samenaankoopplatform. Binnen Taxandria streven we er continu naar om het zorgaanbod en de zorgbehoeften van de Kempense regio optimaal op elkaar af te stemmen.