Reactie op artikel in Het Laatste Nieuws van 27/05

27/05/2024

Wij vernamen enkele dagen geleden van een journalist van de redactie van Het Laatste Nieuws dat er wordt gewerkt aan een artikel rond een “toxische werksfeer” die zou worden gecreëerd door een bepaalde arts binnen Ziekenhuis Geel. De journalist zegt zich hiervoor te baseren op getuigenissen van huidige en ex-medewerkers. De naam van de betrokken arts werd ons mondeling meegedeeld. We konden zelf pas kennis nemen van de inhoud van het artikel op moment van publicatie in Het Laatste Nieuws.

Psychologisch grensoverschrijdend gedrag is nooit aanvaardbaar

Psychologisch grensoverschrijdend gedrag is in ons ziekenhuis nooit aanvaardbaar. Wij hebben als organisatie procedures om meldingen van (psychologisch) grensoverschrijdend gedrag op te volgen. Zo kunnen medewerkers en artsen gebruik maken van een online meldsysteem of, afhankelijk van de melder en degene waarover de melding gaat, een gesprek vragen met een interne of externe vertrouwenspersoon, de preventieadviseur, de dienst HR of de Hoofdarts.

Opvolging van meldingen

Bij iedere melding gebeurt ook een opvolging. Deze opvolging is mogelijk niet altijd even zichtbaar voor degene die een melding maakt, maar een opvolging gebeurt er wel degelijk. Daarnaast worden in opvolging van meldingen en na onderzoek, acties ondernomen voor zover de wet ons dat toelaat. Daarbij is en blijft het ziekenhuis ter beschikking van medewerkers en artsen die hierover verdere vragen of opmerkingen hebben.

Concrete stappen

Los van de opvolging van mogelijke casussen, is het de ambitie van de Raad van Bestuur en Directie om samen met de artsen van de Medische Raad werk te maken van de bestaande intenties om de procedures te versterken die instrumenten kunnen bieden om het welzijn en de rechtszekerheid van alle artsen en medewerkers in ons ziekenhuis te beschermen en verbeteren. Zo werd er recent nog een gemeenschappelijk gedragskader goedgekeurd door sociale partners, bestuur, artsen (Medische Raad) en directie van het ziekenhuis.

Vragen?
Ann Van Hulle, communicatieverantwoordelijke Ziekenhuis Geel (014 57 73 32 of 0497 88 31 80, ann.vanhulle@ziekenhuisgeel.be)